zusammengestellt von EBOSM Heinrich Johannsen

Wahlen zum Bezirksschützenmeisteramt seit 1952

  Wahlen Gruppe I Wahlen Gruppe II
     
  a) BOSM e) 1.BSM
  b) 2. BSM f) BSpo.L
  c) BSchu.L g) BJL
  d) BScha.M h) BSF
    x Ersatzwahlen
     
31.08.1952 a) Carl Haas e) Christian Brehm
Wiedergründung b) f)
Schramberg c) g)
  d) Josef Simmendinger h) Karl Bäuerle
     
1953 a) Carl Haas e)
Schramberg b) f) Emil Langenbucher
  c) Hauger g)
  d) h) Karl Bäuerle
     
1954 a) Carl Haas e) Christian Brehm
Hechingen b) f) Emil Langenbucher
  c) g) Richard Wirthle
  d) Gottfried Wittausch h) Karl Bäuerle
     
1955 a) Carl Haas e) Christian Brehm
Tuttlingen b) f) Emil Langenbucher
  c) g) Richard Wirthle
  d) Gottfried Wittausch h) Karl Bäuerle
     
1956 a) Carl Haas e) Christian Brehm
Calw b) f) Emil Langenbucher
  c) g)
  d) Gottfried Wittausch h) Karl Bäuerle
     
1957 a) Carl Haas e) Christian Brehm
Calw b) f) Otto Krause
  c) g)
  d) Gottfried Wittausch h) Karl Bäuerle
     
1958 a) Carl Haas e) Christian Brehm
Schramberg b) f) Otto Krause
  c) g) Richard Wirthle
  d) Gottfried Wittausch h) Karl Bäuerle
     
1959 a) Carl Haas e) Christian Brehm
Hechingen b) Karl Bäuerle f) Otto Krause
  c) g) Richard Wirthle
  d) Gottfried Wittausch h) Karl Bäuerle