zusammengestellt von EBOSM Heinrich Johannsen

Wahlen zum Bezirksschützenmeisteramt seit 1970

  Wahlen Gruppe I Wahlen Gruppe II
     
  a) BOSM e) 1.BSM
  b) 2. BSM f) BSpo.L
  c) BSchu.L g) BJL
  d) BScha.M h) BSF
    x Ersatzwahlen
     
1970 a) Heinrich Scheidel e) Gerhard Sutter
  b) Hermann Stromberg f) Bernhard Wiest
  c) K.-Günther Görlitzer g) Heinz Brehm
  d) Helmut Lingen h) Paul Keller
     
1971 a) Heinrich Scheidel e) Gerhard Sutter
  b) Hermann Stromberg f) Werner Scheinost
  c) K.-Günther Görlitzer g) Alfred Beiter
  d) Helmut Lingen h) Paul Keller
     
1972 a) Heinrich Scheidel e) Gerhard Sutter
  b) Hermann Stromberg f) Werner Scheinost
  c) K.-Günther Görlitzer g) Alfred Beiter
  d) Helmut Lingen h) Paul Keller
     
1973 a) Heinrich Scheidel e) Gerhard Sutter
  b) Heinz Büchel f) Werner Scheinost
  c) Hermann Fröhlich g) Alfred Beiter
  d) Helmut Lingen h) Paul Keller
     
1974 a) Heinrich Scheidel e) Gerhard Sutter
  b) Heinz Büchel f) Werner Scheinost
  c) Hermann Fröhlich g) Alfred Beiter
  d) Helmut Lingen h) Paul Keller
     
1975 a) Heinrich Scheidel e) Gerhard Sutter
  b) Heinz Büchel f) Günther Putze
  c) Hermann Fröhlich g) Alfred Beiter
  d) Helmut Lingen h) Paul Keller
     
1976 a) Heinrich Scheidel e) Gerhard Sutter
  b) Heinz Büchel f) Günther Putze
  c) Hermann Fröhlich g) Alfred Beiter
  d) Helmut Lingen h) Paul Keller
     
1977 a) Heinrich Scheidel e) Gerhard Sutter
Grünmettstetten b) Heinz Büchel f) Günther Putze
  c) Hermann Fröhlich g) x Hans Kopp
  d) Richard Rebmann h) Paul Keller
     
26.02.1978 a) Heinrich Scheidel e) Gerhard Sutter
Villingendorf b) Heinz Büchel f) Günther Putze
  c) Hermann Fröhlich g) Hans Kopp
  d) Richard Rebmann h) Paul Keller
     
1979 a) Heinrich Scheidel e) Gerhard Sutter
Denkingen b) Heinz Büchel f) Roland Stopper
  c) Hermann Fröhlich g) Hans Kopp
  d) Richard Rebmann h) Paul Keller